2018-as Egyetemes Imahét

2018-as egyetemes imahét Biharszentjánoson

Minden egyes nap, este azzal az Úrral találkozhattunk az igehirdetések alkalmával, akinek jobbja erőtől dicső, aki arra tanít bennünket, hogy szeressük a jövevényeket (kezdő vasárnap), mert mi is azok vagyunk e földön. Arra is felhívta az Úr a mi figyelmünket, hogy már nem vagyunk rabszolgák, hanem Krisztus által szeretett testvérek (hétfő). Hallhattunk arról is, hogy a testünk a Szent Lélek temploma (kedd), az Úr Jézusban reménységünk van és általa van gyógyulásunk (szerda). Csütörtökön imádkoztunk azért, hogy figyeljen az Úr a szegény népe kiáltására, mely messze földre elhallatszik. Pénteken felhívást nyertünk arra, hogy nézzük a mások javát. A szombati alkalom témája: a családépítés otthon és az egyházban. Vasárnap pedig arról hallhattunk bizonyságtételt, hogy Isten összegyűjti a szétszórtakat a föld négy sarkából.

Az imahét témája:

„Jobbod, Uram, erőtől dicső!” (2 Móz 15,6)

A nyitó vasárnapi istentiszteleten Csomay Árpád helybeli lelkipásztor szolgált.

Március 5. Hétfő
18:00 óra:

Papp Dezső baptista lelkipásztor és a biharszentjánosi baptista kórus

Március 6. Kedd
18:00 ÓRA:

Baracsi Levente Arad-belvárosi lelkipásztor

Március 7. Szerda
18:00 ÓRA:

Mike Pál magyarkéci lelkipásztor

Március 8. Csütörtök
18:00 ÓRA:

Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor és a fugyivásárhelyi kórus

Március 9. Péntek
18:00 ÓRA:

Simon Piroska Angéla köröskisjenői lelkipásztor. 

Szolgált a Fénykövet biharszentjánosi dicsőítő csoport.

Március 10. Szombat
18:00 ÓRA:

Vass Csaba Nagyvárad Katalin-telepi lazarénus lelkipásztor

Március 11. Vasárnap
11.00 óra:

Dénes István Lukács esperes.

Imahetünk záró istentiszteletén úrvacsorával éltünk.

Köszönjük, hogy velünk voltatok!